Μετεωρολογικός σταθμός Πειραιά
Καιρός Πειραιά τώρα στον Προφήτη Ηλία
Τελευταία ενημέρωση: 06:32:03@11/07/2020 -
επόμενη ενημέρωση σε  secs
Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος
24.6  °C

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 26.2 °C
00:12
32.8 °C
16:02
Χαμηλή 24.6 °C
06:27
23.9 °C
06:08
52 %

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 52 °C
03:53
53 °C
05:55
Χαμηλή 49 °C
00:00
34 °C
11:53
Δ/νση: NW
Ένταση: 2 Bf
Μέγιστο σήμερα:
4 Bf  06:07  293°
Αίσθηση Θερμοκρασίας Ηλιακή Ακτινοβολία Βροχή
24.6 °C

10  W/m2
Σήμερα υψηλή:
10
W/m2 στις 06:28
Τελ.βροχή στις: --:--
Τελ.5 min:-.- mm
Σήμερα: 0.00 mm
Βαρόμετρο
1004.20  mb