Μετεωρολογικός σταθμός Πειραιά
Καιρός Πειραιά τώρα στον Προφήτη Ηλία
Τελευταία ενημέρωση: 20:37:40@19/09/2020 - επόμενη ενημέρωση σε  secs
Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος
23.4  °C

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 25.2 °C
00:00
29.9 °C
14:36
Χαμηλή 21.6 °C
09:42
24.2 °C
03:54
55 %

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 82 °C
09:43
83 °C
04:42
Χαμηλή 55 °C
20:11
60 °C
14:12
Δ/νση: N
Ένταση: 4 Bf
Μέγιστο σήμερα:
6 Bf  17:56  000°
Αίσθηση Θερμοκρασίας Ηλιακή Ακτινοβολία
23.4 °C

0  W/m2
Σήμερα υψηλή:
899
W/m2 στις 11:59
Βαρόμετρο
1005.91  mb