Μετεωρολογικός σταθμός Πειραιά
Καιρός Πειραιά τώρα στον Προφήτη Ηλία
Τελευταία ενημέρωση: 09:42:05@21/10/2020 - επόμενη ενημέρωση σε  secs
Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος
17.5  °C

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 17.5 °C
00:00
22.3 °C
13:58
Χαμηλή 16.1 °C
07:16
17.3 °C
23:18
68 %

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 72 %
06:47
67 %
05:09
Χαμηλή 65 %
00:00
51 %
11:29
Δ/νση: NW
Ένταση: 2 Bf
Μέγιστο σήμερα:
4 Bf  04:31  330°
Αίσθηση Θερμοκρασίας Ηλιακή Ακτινοβολία
17.5 °C

79  W/m2
Σήμερα υψηλή:
119
W/m2 στις 09:19
Βαρόμετρο
1012.91  mb