Μετεωρολογικός σταθμός Πειραιά
Καιρός Πειραιά τώρα στον Προφήτη Ηλία
Τελευταία ενημέρωση: 20:04:54@09/04/2020 - επόμενη ενημέρωση σε  secs
Η ώρα είναι στην χειμερινή ακόμα, δηλ. 1 ώρα πίσω.
Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος
15.7  °C

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 19.5 °C
14:52
16.7 °C
15:47
Χαμηλή 12.3 °C
05:59
10.8 °C
04:37
38 %

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 49 °C
00:15
54 °C
04:37
Χαμηλή 28 °C
13:37
37 °C
17:46
Δ/νση: WNW
Ένταση: 2 Bf
Μέγιστο σήμερα:
6 Bf  12:06  000°
Αίσθηση Θερμοκρασίας Ηλιακή Ακτινοβολία
15.7 °C

Σήμερα:
Ελάχιστη: 12.3 °C 05:59
0  W/m2
Σήμερα υψηλή:
802
W/m2 στις 12:46
Βαρόμετρο
1009.05  mb