Μετεωρολογικός σταθμός Πειραιά
Καιρός Πειραιά τώρα στον Προφήτη Ηλία
Τελευταία ενημέρωση: 08:21:23@11/07/2020 -
επόμενη ενημέρωση σε  secs
Θερμοκρασία Υγρασία Άνεμος
26.3  °C

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 26.3 °C
08:21
32.8 °C
16:02
Χαμηλή 24.6 °C
06:27
23.9 °C
06:08
49 %

  Σήμερα   Χθες  
Υψηλή 52 °C
03:53
53 °C
05:55
Χαμηλή 49 °C
00:00
34 °C
11:53
Δ/νση: NNW
Ένταση: 1 Bf
Μέγιστο σήμερα:
4 Bf  06:07  293°
Αίσθηση Θερμοκρασίας Ηλιακή Ακτινοβολία Βροχή
26.9 °C

300  W/m2
Σήμερα υψηλή:
300
W/m2 στις 08:20
Τελ.βροχή στις: --:--
Τελ.5 min:-.- mm
Σήμερα: 0.00 mm
Βαρόμετρο
1004.58  mb